Mũi Router ARDENMũi Router ARDENMũi Router ARDEN
Mũi Router Thẳng ARDEN

Phay gỗ, tạo rãnh

Mũi Router Mang Cá ARDEN

Tạo mộng mang cá

Mũi Router 45 Độ ARDEN

Cắt vát 45 độ

Mũi Router R ARDEN

Bo góc cạnh trên sản phẩm gỗ

Mũi Router R ARDEN

Tạo mộng mòi chữ V

Mũi Router Cầu ARDEN

Đánh rãnh tròn và bo góc tròn chi tiết

Mũi Router Hợp Kim Nguyên Khối ARDEN

Hợp kim nguyên khối độ bền cao hơn